חדש במפתח חיפה למאמרים

עדכון אחרון: ספטמבר 2019

כתבי עת חדשים במפתח

משפט, חברה ותרבות – כתב עת מחקרי, שפיט.
כתב עת המוקדש לבחינת הקשר בין המשפט לבין תחומי דעת אחרים, וביניהם מדע המדינה, סוציולוגיה, היסטוריה, פילוסופיה, כלכלה, ספרות אמנות, דת, מדע וטכנולוגיה ועוד, תוך הפעלת שיטות מחקר מגוונות ומתן ביטוי למגמות המחקר הבין-תחומיות העכשוויות.

משטרה והיסטוריה – כתב עת מחקרי, שפיט.
מפרסם מאמרים המוקדשים לחקר תולדות השיטור וביטחון הפנים בארץ משלהי התקופה העות'מנית ועד לסוף המאה ה-20, ומבקש למלא מקצת מן החוסר ההיסטורי הקיים בתחום זה. מטרתו היא לעודד מחקר בין-תחומי המשלב גישות מחקריות ונקודות מבט שונות, תוך התייחסות אל המשטרה הן כשדה מחקר עצמאי, והן כנושא שבכוחו לשפוך אור על סוגיות שונות בהיסטוריה של החברה הישראלית.

תלם – כתב עת לשמאל ישראלי
מיסודה של קרן ברל כצנלסון, מהווה במה כתובה להתחדשות רעיונית של מחנה השמאל. תלם מבקש לקיים דיון מעמיק אודות האתגרים הניצבים בפני מדינת ישראל ולהציע תפיסה רחבה של דמותה העתידית הראויה, דרך עיסוק בשאלות יסוד, במדיניות ובאסטרטגיות פעולה ותוך מתן ביטוי לקולות חדשים ועדכניים.

קבצים חדשים במפתח

"זיו נוצץ מדמע": בעריכת מימי חסקין, ניסים אבישר. 
הקובץ בוחן מקרוב היבטים שונים של סוגיית המזרחיות כפי שהיא באה לידי ביטוי בישראל כיום. במשך עשורים רבים קיבלה סוגיה זו יחס של השתקה וביטול על ידי הממסד וההגמוניה הישראלית. אסופת מאמרים זו מישירה מבט נוקב אל הסוגיה המזרחית ודנה בפערים, גילויים של אי-צדק וכתמים הנקשרים בה, תוך התמקדות בשתי זירות שבהן השפעתם של אלה בולטת במיוחד: שדה החינוך והמרחב התרבותי. מאמרי הספר מציגים שורה של ניתוחים ביקורתיים של יחסי הכוח בזירות הללו ומבררים את השלכותיהם בתחומי החינוך והתרבות. הם קוראים לתיקון חברתי ומציעים דרכים מגוונות לצמצום אי-שוויון על רקע עדתי. בתוך כך משורטטים תוויה של תרבות מזרחית מפוארת.

הרבגוני הוא הסטנדרטי החדש: בעריכת נמרוד אלוני, קובי גוטרמן, ציון שורק 
הוראה פרטנית היא חלק בלתי נפרד מן השגרה הפדגוגית הנהוגה כיום בבתי הספר. על רקע מציאות זו חובר ספר זה המיועד לאנשי חינוך והוראה. הספר הוא פרי שיתוף פעולה של אנשי חינוך והוראה. תכליתו היא הצגה תמציתית של גישת ההוראה הפרטנית, לרבות תשתיות תיאורטיות שלה והמשגות מעשיות של דרכים להוראתה, תוך מתן דוגמאות המאפשרות לעמוד על הצלחתה. הספר מבוסס על תפיסה חינוכית הומניסטית והוליסטית, והוא משלב בין מגמת התגבור הלימודי למגמת הפיתוח האישיותי. הספר מציג את הגישה הפרטנית כחלופה לגישת הסטנדרטיזציה, ואת הרבגוניות כעיקרון פדגוגי מנחה. מעמדה חינוכית זו הספר נותן מענה להבדלים הבין אישיים והבין תרבותיים, למגוון לקויות הלמידה ולמגוון סגנונות הלמידה וההוראה. בצד המעשי, הספר מציע למורים ולמורות עושר של אפשרויות ומתכונות למימוש מוצלח של המפגשים הפרטניים, אשר מאז רפורמת "אופק חדש" נתונים כמשאב חינוכי המצפה למימוש מיטבי.

נושאים חדשים במפתח:

תסמונת ראיית המחשב ‬CVS-Computer Vision Syndrome

תנועת חיים איטיים ‬ Slow life movement

קונוטציה (בלשנות) ‬ Connotation (Linguistics)

העיקרון הפיטרי ‬ Peter principle


‬‬‬