חדש במפתח

עדכון אחרון:  14.5.17

כתבי עת חדשים במפתח:

סייבר, מודיעין וביטחון, תל אביב: המכון למחקרי ביטחון לאומי, 2017 
זהו כתב-עת מחקרי העוסק במגוון נושאים, בהם: מדיניות גלובלית ואסטרטגיה בסייבר, רגולציה במרחב הסייבר, אבטחת החוסן הלאומי בסייבר והגנה על תשתיות לאומיות קריטיות. לצד אלה יעסוק כתב העת בנושאים הקשורים בבניין הכוח הקיברנטי על מרכיביו: המשאב האנושי, אמצעי לחימה, תורה, ארגון, הכשרה ופיקוד, וכן בהיבטים של לוחמת סייבר הגנתית והתקפית.

בין השורות: מחקר ויצירה בספרות ילדים ונוער, חיפה: מכללת שאנן, 2016 
זהו כתב עת מחקרי הנועד להיות פלטפורמה לקידום השיח על ספרות ילדים ונוער בישראל. המאמרים המגוונים חולשים על קשת רחבה של תופעות תרבותיות ואמנותיות לילדים, העולות מהטקסטים בספרי ילדים עכשוויים. המשותף לכל המאמרים הוא היותם ממחישים היבטים שונים של קריאה 'אחרת' בטקסט הספרותי לילדים ולנוער, שאינה מנותקת מהשפעות של תהליכים חברתיים ותרבותיים בארץ ובעולם. כותבי המאמרים, הבאים מדיסציפלינות שונות, מאירים תוך שימוש באסכולות מגוונות את המשמעויות הנסתרות, לעיתים החתרניות, לעיתים האפלות של טקסטים תמימים, לכאורה, בספרות ילדים ונוער.

דרישה: כתב עת המדרשה. רמת גן: המדרשה - המכון הגבוה לתורה. 2016 
זהו כתב עת מחקרי השם לו למטרה לתת במה ולעודד נשים לכתוב ברמה תורנית גבוהה בענייני תורה שבעל פה: משנה, גמרא, מדרש והלכה ובכך לקדם ולהעצים לימוד תורה של נשים בכלל ובמדרשה בפרט.

קבצים חדשים במפתח:

שוק, משפט ופוליטיקה: על אחריות חברתית של תאגידים (קובץ בעריכת: עופר סיטבון, רונית דוניץ-קידר.שוק), תל אביב: רסלינג,2017. 
זהו ספר ראשון מסוגו בישראל המקבץ מאמרים של חוקרים מדיסציפלינות שונות - משפט, סוציולוגיה, היסטוריה וסביבה - המציעים ניתוח ביקורתי וחדשני של שדה האחריות החברתית התאגידית. השיח הקיים בתחום זה, למרות התפתחות רבה שעבר בשנים האחרונות, עדיין רואה באחריות החברתית התאגידית שדה שהוא בעיקרו וולונטרי, לאו דווקא משפטי, המצוי בתחום שמעבר לציות לחוק וכפוף לחובת התאגיד למקסם רווחים. בניגוד לתפיסה זו, נקודת המוצא של המאמרים בספר זה היא ששאלת האחריות החברתית של התאגיד העסקי ומקומו בחברה המודרנית היא שאלה פוליטית ומשפטית לא פחות מאשר שאלה עסקית-כלכלית צרה. מאמרי הספר מדגישים ששאלת הרגולציה של תאגידים והיקפה תלויה, בראש ובראשונה, בתפיסה נורמטיבית הנוגעת לתפקידם של תאגידים בחברה, כמו גם לשאלה את מי עליהם לשרת. כמכלול, הספר מאיר את המתח המובנה בין התכלית הכלכלית של התאגיד לבין המחויבויות החברתיות שלו, ובין שאלות של יעילות לבין שאלות של אחריות; הוא מצביע על חשיבות הבנת ההקשר הפוליטי הרחב יותר של הדיון בסוגיות אלה. מאמרי הספר מבקשים להצביע על האופנים השונים שבהם פועל שדה האחריות החברתית התאגידית בישראל ובארצות הברית בנושאים כמו זכויות אדם, זכויות עובדים, סביבה, שוק ההון, תקשרת ועוד.

מקוננת במכנסי נמר: אמנות הסיפור של צרויה שלו (קובץ בעריכת: יגאל שוורץ, שי צור, נופר רשקס), ראשון לציון: משכל, 2017. 
כותבי הספר מציעים קריאות פסיכו-מיתולוגיות, תאולוגיות-לאומיות וארכאולוגיות-מגדריות. בתוך כך הם חושפים רבדים נסתרים ביצירתה של צרויה שלו ומצביעים על מאפייניה הייחודיים והמרתקים.

נערות וגופן (קןבץ בעריכת: עינת לחובר, עינת פלד ומיכל קומם), ירושלים: מאגנס, 2017. 
הספר מאיר ומפענח את ההתייחסות החברתית לגופן של נערות ישראליות, שבה בעת מכחישה ומתעלמת ממנו, מחפיצה וחושפת אותו. פרקי הספר יוצרים פסיפס מעמיק, מעורר מחשבה ורגש, של התבוננויות בגופן של נערות, כשהוא נוכח ופועל, מוגבל ומושתק, בתרבות, בחינוך, ברווחה, בבריאות ובמשפט. הכותבות, חוקרות ונשות מקצוע המתמחות במחקר על נערות ובעבודה עמן, מבקשות לחלץ את גופן של הנערות מן הסמוי אל הגלוי, ולהמיר את המבט המחפיץ בהן בראייה רחבה של ההשתקפות החברתית של הגוף הנשי הצעיר ושל נוכחותו במערכות.