חדש במפתח

עדכון אחרון: יוני 2018

כתבי עת חדשים במפתח:

ׁׂ(The Journal for Interdisciplinary the Middle Eastern Studies (JIMES 
כתב עת דו לשוני מחקרי שפיט בינתחומי מתחומי מדעי החברה, יחסים בינלאומיים ומדעי הרוח הקשורים למחקר המזרח התיכון וארצות מרכז אסיה.

חידושים בניהול כתב עת העת של הפקולטה לניהול ע"ש קולר. אוניברסיטת תל-אביב. 2017. 
כתב העת האקדמי החדש של הפקולטה, המתייחס למגמות וחידושים בתחום הניהול בתקופה של שינויים תכופים, וכולל מחקרים ומאמרי סקירה וביקורת על סוגיות מרכזיות בעולם הניהול.

השקפה מחקרית: כתב עת מקצועי של מכון מופ"ת. 
כתב עת מקצועי דיגיטלי של קהילת המורים המבקש לפתח תרבות מקצועית של שיח פדגוגי המחבר בין חוכמת התאוריה לבינת המעשה – במטרה לטפח ידע הוראה שיתופי ולשפר את איכות ההוראה והלמידה.

קבצים חדשים במפתח:

טיפול בתנועה ובמחול: האומנות והמדע. (קובץ בעריכת הילדה ונגרובר ושרון צ'ייקלין) . ירושלים: הוצאת מאגנס, 2018. 
"טיפול בתנועה ומחול: האמנות והמדע" הוא מחקר מעמיק המאפשר הבנה רחבה של הטיפול בתנועה ומחול. הספר מציג את אופני היישום והפעולה שלו ואת הדרכים המובילות לשינוי. בפרקים המרכיבים את הספר אפשר למצוא אוסף מיוחד של פרספקטיבות תיאורטיות המלוות בדוגמאות קליניות ובטכניקות ייחודיות המתאימות למסגרות טיפוליות שונות. פרקים נוספים מציגים שיטות לתצפית וניתוח התנועה, מודעות להקשר התרבותי הן ביישום והן באלמנטים בסיסיים כמו השפעת ההתפתחויות במחול בעולם המערבי.

משפט צדק? ההליך הפלילי בישראל - כשלים ואתגרים. (קובץ בעריכת אלון הראל). תל-אביב: הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן - אוניברסיטת תל אביב, 2017. 
קובץ מאמרים מחקרי, שנכתבו על ידי כותבים מהאקדמיה ומהפרקטיקה ועל ידי אסירים לשעבר, מוביל למסקנה ברורה: המשפט הפלילי בישראל נמצא במצב חמור ונדרשת פעולה נמרצת כדי לשקמו. המאמרים שבכרך מצביעים על כך שהמערכת הפלילית משתמשת בשיקולי הרתעה בלי להכיר את המחקרים האמפיריים העדכניים ; היא נהפכה למנגנון בירוקרטי ולא למנגנון עשיית צדק; האסירים והעצירים לא זוכים להליך הוגן ונחשפים לאלימות; המערכת הפלילית חשופה להשפעות של פניקה חברתית וציבורית המביאות לענישה לא הולמת; לוקה בפוליטיזציה יתרה וחשופה למניפולציות מצד בעלי הכוח כמו גם להטיות התנהגותיות.

פדגוגיה דיגיטלית: הזדמנויות ללמידה אחרת. (קובץ בעריכת רבקה ודמני). תל-אביב: מכון מופ"ת, 2018. 
לטכנולוגיות המידע, לתקשורת הדיגיטלית ולרשתות החברתיות הזמינות יש השפעה ניכרת על עולם המשתמשים בהן, בעיקר על צעירים השולטים בהן היטב. צעירים אלה שוהים חלק ניכר מזמנם בבתי הספר, שאף ברובם מאובזרים בטכנולוגיות חדישות, בכל זאת יש פער בין עולמם המהותי של הלומדים במרחב הדיגיטלי לבין העולם הבלתי רלוונטי שהם חווים במרחב הבית-ספרי. שלושה רבדים של טכנולוגיות חדישות מחייבים שינוי פרדיגמטי בהתייחסות לשילובן ולהטמעתן בתהליכי הלמידה וההוראה: רשתות חברתיות, מציאות אלטרנטיבית וטכנולוגיות ניידות. במקרים רבים, גם כשהמורים משתמשים בטכנולוגיות אלה או בחלקן, הם אינם בוחנים מחדש את תהליכי ההוראה והלמידה ומשנים אותם, ואינם מנצלים את ההזדמנויות החדשות שהכלים הטכנולוגיים מזמנים. לנוכח זאת, העולם הפדגוגי החדש מחויב להציב לעצמו מטרות מחודשות ולנסח שוב את דמות המורה החדש: הפדגוג הדיגיטלי שמזהה את ההזדמנויות החדשות ליצירת סביבת למידה, הטמונות בעולם הטכנולוגי.

נושאים חדשים במפתח:

מימון המונים

אזורים מפורזים

חדשות מזויפות