רכישת מינוי

הגישה למפתח המאמרים בעברית היא למנויים מוסדיים בלבד (ספריות, ארגונים וכו') ולא לאנשים פרטיים.
הגישה ניתנת על פי זיהוי אוטומטי (מספר IP) רשיון כולל למוסד (License Site)
כתובת אתר המפתח: http://lib.haifa.ac.il/systems/ihp.htm

לרכישת מינוי נא לפנות למערכת מפתח חיפה, ספריית יונס וסוראיה זנריאן, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, חיפה 3498838. 
פקס 04-8257753 או לדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


מחירי מינוי למפתח המאמרים לשנת 2018

המחירים דלהלן כוללים מע"מ ומבוססים על סוגי המוסדות המנויים וגודלם. 
- אוניברסיטאות בישראל: הסכם קבוצתי באמצעות מלמ"ד 
- מכללות בישראל: לפי גודל אוכלוסיית התלמידים: FTE  להלן:

FTE

מינוי לשנת 2017

עד 1,500

8,329 ש"ח

1,501-2,500

13,882 ש"ח

2,501-3,500

19,436 ש"ח

3,501-5,000

24,989 ש"ח

5001-7500 

27,764 ש"ח

7501-10,000

29,503 ש"ח

יותר מ-10,000

32,782 ש"ח

- ספריות ציבוריות על פי הסכם עם הגוף המייצג את הספריות 
- ספריות בתי ספר: 2,400 ש"ח לכל בי"ס
- ספריות מיוחדות: 2,780 ש"ח

להזמנות או בירורים נא לפנות אל:
נעמה פרידמן, ראשת תחום המפתח למאמרים בעברית 
ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, חיפה 3498838.
דואר אלקטרוני:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
טלפון: 04-8288113