refworksgate logo front

refworksgate but1 refworksgate but12

RefWorks הינה תוכנת אינטרנט לניהול ציטוטים ביבליוגרפיים, המאפשרת לייבא ציטוטים של מקורות מידע כגון: ספרים, מאמרים ואתרי אינטרנט, מתוך מבחר מאגרי המידע של הספרייה ולארגן אותם.

לאחרונה הושקה גרסה חדשה ומשופרת בעלת ממשק מודרני וקל לשימוש.

הגרסה הקודמת (המכונה מעכשיו Legacy RefWorks) תישאר זמינה לשימוש לפחות עד ינואר 2018. בתקופת מעבר זו, הגרסה החדשה תפעל לצידה של הגרסה הקיימת. עם זאת, נכון לעכשיו הגרסה החדשה לא תומכת במסמכים שעריכתם החלה בגרסה הקודמת, לכן מומלץ לבצע את המעבר בסיום עריכת מסמך אחד ולפני תחילת עריכת מסמך חדש.