ציטוט ביבליוגרפי

למידע נוסף ותרגול מומלץ להיעזר בפרק "רישום ביבליוגרפי" בלומדה לאוריינות מידע.

מה זה ציטוט?

באמצעות הציטוט מאפשרים לקוראים לדעת שחומר מסויים מהעבודה, הוא ממקור מידע אחר. כמו כן הציטוט מספק לקוראים את המידע הנחוץ לאיתור המקור.

מדוע לצטט מקורות?

מתן קרדיט למחבר המקורי על ידי ציטוט המקורות היא הדרך היחידה להשתמש עבודות של אנשים אחרים באופן שאינו מהווה גניבה ספרותית (plagiarism בלועזית). כמו כן הציטוט מאפשר איתור המידע המלא עליו מתבססת העבודה. בנוסף, ציטוט המקורות ממחיש את היקף עבודת המחקר שנעשתה בכתיבת העבודה ומחזקת את העבודה על ידי מתן תוקף ותמיכה מהמקורות החיצוניים המאוזכרים.

מתי יש לצטט ?

כשמשתמשים במרכאות לציון ציטוט
כשמנסחים אחרת רעיון הלקוח ממקור אחר
כשמשתמשים ברעיון שמישהו אחר ביטא
כשמתייחסים ספציפית לעבודתו של מישהו אחר 
כשעבודתו של מישהו אחר היתה משמעותית בפיתוח רעיון