מהו כתב עת אקדמי?

 

כתב עת אקדמי הינו כתב עת המפרסם מאמרים הכוללים הערות שוליים ורשימות ביבליוגרפיות ואשר קהל היעד שלו מורכב מקהילה מחקרית.
זוהי הגדרה רחבה הכוללת כתבי עת שפיטים וכתבי עת שאינם שפיטים אך מיועדים לקהל אקדמי.

כתבי-עת שפיטים הינם  כתבי עת שהמאמרים המתפרסמים בהם נמסרים לשיפוט לפני הפרסום ובכלל זה כתבי עת מקצועיים השולחים את המאמרים לשיפוט עמיתים לפני הפרסום. השיפוט, או בקרת עמיתים, הוא הליך בו מערכת כתב העת מעבירה את המאמר ל"שיפוט עמיתים", אנונימי בדרך כלל, של עורכים ומומחים בתחום שהמלצותיהם קובעות אם המאמר יתפרסם בכתב העת והאם נדרשים המחברים לערוך בו תיקונים ושינויים.
כתבי עת שפיטים מוגדרים ברמת כתב העת ולא ברמת המאמר הספציפי. כתמיד, יש להעריך כל מאמר לגופו כדי לקבוע האם ניתן להסתמך עליו בעבודה אקדמית.


.