המפתח למאמרים בעברית
חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל
יעץ אישי
RefWorks הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

זהר ירסלב

ספרנית מומחית בענף השירותם הטכניים, מידענית לחוג ביולוגיה אבולוציונית.

זהר ירסלב

   - דוא"ל: zohar@univ.haifa.ac.il
   - טלפון: 04-8288169
   - ימים: א'-ה' 08:00-15:00. האגף החדש, קומה ראשונה, חדר: 139
  

פרסומים:

-  כהן, שלמה חיים, ירסלב, זהר. משפחת קנטורוביץ מלחווא, שרשרת הדורות: חקר תולדות המשפחה היהודית, 21 (4): 9-14, 2007.

- הראל, צילה, ירסלב, זהר. שיקולים בבחירה של ספקי ספרים ועבודה עמם בספריות אקדמיות. מידע וספרנות: כתב-העת של אגודת הספריות המיוחדות ומרכזי המידע בישראל, 28 (1): 30-35, 2005