המפתח למאמרים בעברית
חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל
יעץ אישי
RefWorks הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

יריב שוק

ספרן יעץ, מידען לנושא לשון עברית

יריב שוק

  - דוא"ל: yshock@univ.haifa.ac.il
  - טלפון: 04-8249223
  - ימים: ימים א'-ה' 08:00-15:30 האגף החדש, קומה שנייה, חדר: 238
 

פרסומים:

- שוק, יריב. עיון במבני הסמיכות בספרות העברית בת זמננו. עבודת גמר לקראת התואר מוסמך. אוניברסיטת חיפה, 2011.

- שוק, יריב. המילון וקטלוג הספרייה: שינויים בכתיב של ערכים במילון אבן שושן והשפעתם על הכתיב בקטלוג הספרייה של אוניברסיטת חיפה. (טרם פורסם)

- שוק, יריב. קווים מנחים לבחירה ולהערכה של ספקי ספרים בעברית בספרייה אקדמית. (טרם פורסם)