המפתח למאמרים בעברית
חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל
יעץ אישי
RefWorks הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

יריב שוק

מידען לנושא לשון עברית.

יריב שוק

  - דוא"ל: yshock@univ.haifa.ac.il
  - טלפון: 04-8249223
  - ימים: ימים א'-ה' 08:00-15:30 האגף החדש, קומה ראשונה, חדר: 143
 

פרסומים:

- שוק, יריב. עיון במבני הסמיכות בספרות העברית בת זמננו. עבודת גמר לקראת התואר מוסמך. אוניברסיטת חיפה, 2011.

- שוק, יריב. המילון וקטלוג הספרייה: שינויים בכתיב של ערכים במילון אבן שושן והשפעתם על הכתיב בקטלוג הספרייה של אוניברסיטת חיפה. (טרם פורסם)

- שוק, יריב. קווים מנחים לבחירה ולהערכה של ספקי ספרים בעברית בספרייה אקדמית. (טרם פורסם)