חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

שלי חן-ארידור

ספרנית מומחית במחלקת היעץ, מידענית לנושא ביולוגיה אבולוציונית.

שלי חן-ארידור   - דוא"ל:  saridor@univ.haifa.ac.il 
  - טלפון: 04-8249509
  - ימים: א', ג', ה 08:00-13:00. האגף החדש, קומה ראשונה, חדר 132
  - קביעת פגישת יעץ אישי - 1X1
   - צ'אט עם הספרייה
   - יעץ בדוא"ל


פרסומים:

- גורדון, אבישג, חן-ארידור, שלי. בדיקת הקשר בין תצוגת כתבי עת בספריה אקדמית לבין תכנית הלימודים האוניברסיטאית כדרך להערכת האוסף. יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות , 32: 66-74, 1999

- חן-ארידור, שלי, ריץ-נגלי, עינת. שיתוף מידע בספריית אוניברסיטת חיפה (טרם פורסם)