חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

תחום יעץ

מטרתו המרכזית של שירות היעץ בספרייה הינה לספק יעוץ איכותי, אפקטיבי, אדיב ומקצועי לאנשי סגל ולסטודנטים של אוניברסיטת חיפה, בשימוש במשאבי המידע הספריתיים לצורכיהם הלימודיים והמחקריים. השירות ניתן תוך התייחסות ליכולות ולצרכים המיוחדים והמשתנים של הלקוחות, ומתוך כוונה להקנות כלים לאיתור מידע באופן עצמאי.

אנו עונים על שאלות כגון:

- היכן להתחיל לחפש חומר על הנושא?

- באילו מאגרים להשתמש?

- כיצד לערוך חיפוש בתוך המאגרים השונים?

- כיצד לאתר ספרים שלא ניתן למצוא אותם בעזרת חיפוש פשוט?

מחלקת היעץ מעודדת פיתוח אורינות מידע בקרב המשתמשים, ושימוש עצמאי בספרייה ובמשאביה. לצורך כך היא מקיימת הדרכות, ומכינה חוברות הדרכה ולומדות הזמינות הן בספרייה עצמה, והן מהבית באמצעות האינטרנט. יעץ פרטני ניתן לקבל בדלפק היעץ בדוא"ל,  בצ'אט, סגל אקדמי במפגשים אישיים

- צוות היעץ

יעץ משפטים

- מידע בויקי הספרייתי

תמי צוק - לזכרה