חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

כתבי-עת אקדמיים בעברית במאגר JSTOR

לקהיליית האוניברסיטה ניתנת גישה לטקסט המלא של 52 כתבי-עת מרכזיים בעברית מהגליון הראשון ועד לשנים האחרונות. לקבלת גישה מחוץ לקמפוס יש להתחבר מהבית למשאבי הספרייה. בנוסף לגישה באמצעות מאגרי הספרייה, ניתנת גישה לפרויקט לכלל האוכלוסיה באמצעות רישום באתר הספרייה הלאומית. פרוייקט JSTOR הישראלי מתבצע במשותף ע"י JSTOR, הספרייה הלאומית והספרייה שלנו.
כתבי העת, כולל קישור ל-JSTOR, מפורטים להלן:

אופקים בגיאוגרפיה
Horizons in Geography 
מקבץ מקבץ: כתב העת הישראלי
להנחייה ולטיפול קבוצתי
 
Mikbatz 
       
איגוד - מבחר מאמרים במדעי היהדות
איגוד - מבחר מאמרים במדעי
היהדות

Iggud: Selected Essays 
in Jewish Studies
מתקופת האבן מתקופת האבן
:Mitekufat Haeven
Journal of the Israel
Prehistoric society
       
ארץ ישראל
Eretz-Israel: Archaeological,
Historical and Geographical
Studies
סוגיות חברתיות בישראל
סוגיות חברתיות בישראל
Social Issues in Israel 
       
בטחון סוציאלי
Social Security
סוציולוגיה ישראלית
סוציולוגיה ישראלית 
Israeli Sociolog
       
בית מקרא
Beit Mikra 
סחיש: סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב
סחיש: סוגיות בחינוך מיוחד
ובשילוב

ISEI: Issues in Special
Education & Inclusion 
       
בתנועה
Movement: Journal of Physical 
Education & Sport Sciences
סידרא
Sidra: A Journal for the Study 
of Rabbinic Literature
       
גרונטולוגיה
Gerontology & Geriatrics
ספונות
 
       
דפים למחקר בספרות
Dappim: Research in
Literature
עיון עיון: רבעון פילוסופי
Iyyun: The Jerusalem
Philosophical Quarterly 
       
  דעת: כתב -עת לפילוסופיה יהודית וקבלה
דעת: כתב-עת לפילוסופיה יהודית
וקבלה 
Daat: A Journal of Jewish
Philosophy & Kabbalah
עיונים בחינוך
עיונים בחינוך
Stusies in Education 
       
הגות: מחקרים בהגות החינוך היהודי
הגות: מחקרים בהגות החינוך היהודי
Hagut: Studies in Jewish
Educational Thought
עלי ספר: מחקרים בביבליוגרפיה ובתולדות הספר המודפס והדיגיטלי עלי ספר: מחקרים בביליוגרפיה
ובתולדות
 הספר העברי המודפס
והדיגטלי

Alei Sefer

       
היסטוריה היסטוריה - כתב עת של
החברה ההיסטורית
הישראלית

Historia
עתיקות עתיקות
Atiqot 
       
זמנים: רבעון להיסטוריה
זמנים: רבעון להיסטוריה
Zmanim
A Historical Quarterly
פוליטיקה: כתב עת ישראלי למדע המדינה וליחסים בינ"ל פוליטיקה: כתב עת ישראלי
למדע המדינה וליחסים בינ"ל

Politika:The Israeli Journal
of Political Science &
International Relations
       
חדשות ארכיאולוגיות חדשות ארכיאולוגיות:
חפירות וסקרים בישראל

Hadashot Arkheologiyot
פעמים: רבעון לחקר קהילת ישראל במזרח פעמים: רבעון לחקר קהילות
ישראל במזרח

Pe'amim: Studies in
Oriental Jewry
       
ידיעות בחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה
Yediot Bahaqirat Eretz-Israel
פרסומי חפירות יישומיות פרסומי חפירות יישומיות
Contract Archaeology 
Reports 
       
כתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
כתב עת ישראלי לריפוי
בעיסוק
IJOT: The Israeli
Journal of Occupational
Therapy
ציון ציון
Zion 
 
       
לשוננו לשוננו: כתב-עת לחקר הלשון העברית
והתחומים הסמוכים לה
Lĕšonénu: A Journal for the
Study of the Hebrew  
Language and Cognate
קדמוניות: כתב עת לעתיקות קדמוניות: כתב-עת לעתיקות
Qadmoniot: A Journal for the
Antiquities of Eretz-Israel and
Bible Lands
     
מאזנים מאזנים
Moznaim
  קשר קשר
Kesher
       
מגילות
Meghillot:
Studies in the Dead Scrolls
  קתדרה לתולדות ארץ ישראל וישובה קתדרה לתולדות ארץ ישראל
וישובה
Cathedra: For the History of
Eretz Israel and Its
Yishuv
       
מגמות
מגמות
Megamot
רבעון לבנקאות רבעון לבנקאות
Quarterly Banking Review
       
מדינה וחברה מדינה וחברה
State & Society
הרבעון לכלכלה הרבעון לכלכלה 
The Economic Quarterly
       
מדעי היהדות מדעי היהדות 
Jewish Studies
שנתון המשפט העברי שנתון המשפט העברי
Shenaton ha-Mishpat
ha-Ivri: Annual of the
Institute for Research
in Jewish Law
       
מחקרי ירושלים במחשבת ישראל מחקרי ירושלים במחשבת ישראל
Jerusalem Studies
in Jewish Thought
שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום שנתון לחקר המקרא
והמזרח הקדום

Shnaton: An Annual for
Biblical and Ancient
Near Eastern Studies
       
  מחקרי ירושלים בספרות עברית מחקרי ירושלים בספרות עברית
Jerusalem Studies
in Hebrew Literature
 
תו+ תו+: מוסיקה, אמנויות, חברה
Tav+: Music, Arts, Society
       
מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי  מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי
Jerusalem Studies in
Jewish Folklore 
תרביץ תרביץ
Tarbiz
       
  מחקרי משפט
Bar-Ilan Law Studies
תרבות דמוקרטית תרבות דמוקרטית
Democratic Culture
       
  מיכאל: מאסף לתולדות היהודים בתפוצות מיכאל: מאסף לתולדות היהודים
בתפוצות

Michael
   
       
מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
Mifgash: Journal of
Social-Educational Work