חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

השאלת כתבי-עת ומדיניות צילום

חברי הסגל האקדמי והמנהלי ודוקטורנטים של אוניברסיטת חיפה רשאים לשאול כתבי-עת ועיתונים בשפות השונות לתקופה של שבוע ימים ללא הארכה. השאלה והחזרה של כתבי-עת מתבצעת בדלפק השאלה. השאלת כתבי העת הינה אישית, ותבוצע עם הצגת כרטיס המעיד על זכאות או ייפוי כוח בתוקף. תאריך ההשאלה יוחתם על שובל המוצמד לכתב העת, בליווי חתימת מבצע ההשאלה. יש להציג את כתבי העת המושאלים בפני השומר ביציאה.

לא תתבצע הארכה אוטומטית של כתבי עת מושאלים. במקרים מיוחדים ניתן להאריך כתבי עת בטלפון: 04-8249770/1 או בדוא"ל: circ@univ.haifa.ac.il

מדיניות צילום

צילום של חומרים לצרכי הוראה ומחקר מתאפשר בכפוף לכללי השימוש ההוגן הקובעים באופן כללי כי:
- אין לצלם יותר מרבע חוברת כתב העת.
- אין לצלם יותר מרבע ספר.
- פרסומים ממשלתיים ניתן לצלם במלואם.
- צילום הינו לצורך שימוש אישי בלבד.

מיקום מכונות הצילום בספרייה