המפתח למאמרים בעברית
חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל
יעץ אישי
RefWorks הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

ניר זינגר

מנתח מערכות מידע ספרייתיות, מידען בנושא מדעי המחשב ומערכות מידע ואחראי על מערכת קושיה.

ניר זינגר

   - קביעת פגישה בתיאום מראש:

     דוא"ל:  nirz@univ.haifa.ac.il
     טלפון:  04-8288753
  

  - מערכת קושיה: מטלות ושאלונים מקוונים
   

פרסומים

זינגר, נ' (2012). תכנון סביבות למידה מתוקשבות ולמידה מיטבית. גדיש - חינוך מבוגרים בישראל, 13 (106-92). 

זינגר, נ' (2011). פרקים 6 ו- 7. בתוך: ג' טרן ושותפיו, סיפורו של "מארג". חיפה: אפי מלצר הוצאה לאור ומחקר. 

אהרון, ע', זינגר, נ' ושפירא, ג' (2011). Learning Fusion - תכנון סביבות למידה מתוקשבות [תקציר לכנס]. בתוך: י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, ו-י' יאיר (עורכים), האדם הלומד בעידן הטכנולוגי - הכנס השישי למחקרי טכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס (עמ' 265ע-266ע). רעננה: פרסומי האוניברסיטה הפתוחה. 

זינגר, נ' (2007). פדגוגיה ותקשוב - אפיון, אפשרויות והשלכות. ידיעות למורים, 301 (90-82).

ראיונות

ולהורן, ש' (2009). חנוכת ארכיון הפנימיות הצבאיות. ידיעות למורים, 303 (64-62). 

משנה, נ' (2008). ראיונות עם שני אוהבי ספר מבין בוגרינו הצעירים. ידיעות למורים, 302 (33-32).