חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

ניר זינגר

מנתח מערכות מידע ספרייתיות, מידען בנושא מדעי המחשב ומערכות מידע.

ניר זינגר

   - קביעת פגישה בתיאום מראש:

     דוא"ל:  nirz@univ.haifa.ac.il
     טלפון:  04-8288753 (פנימי: 8753)

  


   

 פרסומים

Porat, L., & Zinger, N. (2018). Primo New User Interface - Not Just for Undergrads: A Usability Study. Weave: Journal of Library User Experience, 1(9).

זינגר, נ' (2012). תכנון סביבות למידה מתוקשבות ולמידה מיטבית. גדיש - חינוך מבוגרים בישראל, 13 (106-92). 

זינגר, נ' (2011). פרקים 6 ו- 7. בתוך: ג' טרן ושותפיו, סיפורו של "מארג". חיפה: אפי מלצר הוצאה לאור ומחקר. 

אהרון, ע', זינגר, נ' ושפירא, ג' (2011). Learning Fusion - תכנון סביבות למידה מתוקשבות [תקציר לכנס]. בתוך: י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, ו-י' יאיר (עורכים), האדם הלומד בעידן הטכנולוגי - הכנס השישי למחקרי טכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס (עמ' 265ע-266ע). רעננה: פרסומי האוניברסיטה הפתוחה. 

זינגר, נ' (2007). פדגוגיה ותקשוב - אפיון, אפשרויות והשלכות. ידיעות למורים, 301 (90-82).

ראיונות

ולהורן, ש' (2009). חנוכת ארכיון הפנימיות הצבאיות. ידיעות למורים, 303 (64-62). 

משנה, נ' (2008). ראיונות עם שני אוהבי ספר מבין בוגרינו הצעירים. ידיעות למורים, 302 (33-32).