חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

השאלת פריטי מדיה

השאלה והחזרה של פריטי המדיה מתבצעת בדלפק השאלה בכניסה לספרייה. איחור בהחזרת פריטים מכל אוספי המדיה גורר קנסות ומניעת שרותי השאלה כלל ספריתיים.תקליטורים ודיסקטים ניתנים להארכה והזמנה. ניתן לבדוק משך תקופת השאלה בקטלוג הספריה בסעיף מיקום ועותקים.אנא בדקו השאלותיכם בקישור: "חשבון אישי - השאלות והזמנות". 

 

ספרים:
מושאלים בהשאלת לילה:
- ימים א',ג': משעה 15:45 עד 10:00 בבוקר למחרת.
- ימים ב',ד': משעה 17:45 עד 10:00 בבוקר למחרת
- יום ו': משעה 08:30 עד יום א' בשעה 10:00.

תקליטורי שמע ושקופיות, DVD, קלטות וידאו:
מושאלים לקהיליית האוניברסיטה לצורך הוראה בתחומי הקמפוס, למשך השיעור בלבד.

DVD:
יש להזמין את הסרטים המיועדים להקרנה בשיעור. בטלפון 04-8249129, 04-8240128
או בדוא"ל: einat@univ.haifa.ac.il

השאלת DVD למרצים:
- שלושה ימים
השאלה לסטודנטים:
ללילה:
- ימים א'-ד' שעתים לפני מועד סגירת הספרייה
- יום ה: משעה 15:45 עד יום א' בשעה 10:00 בבוקר
- יום ו': משעה 08:30 עד יום א' בשעה 10:00 בבוקר
*סרטים מוזמנים לא יושאלו.

מפות ותצלומי לווין:
השאלה ל-14 ימים.
השאלת הפריטים תוארך באופן אוטומטי כל עוד:
- הפריט לא הוזמן ע"י קורא אחר.
- זכויות ההשאלה של הקורא הינן בתוקף ולא נחסמו בשל חוב שכ"ל או בעיה אחרת. 
בקישור "חשבון אישי. השאלות והזמנות" (כרטיס קורא) בספרייה מעודכנת כתובת דוא"ל (למעט חברי סגל קבועים של האוניברסיטה שהפריטים שברשותם יוארכו גם בהעדר כתובת דוא"ל).
על הקורא לבדוק את מצב השאלותיו בקישור "חשבון אישי. השאלות והזמנות" (כרטיס קורא), כדי להחזיר בזמן פריטים הדרושים לקורא אחר ולהימנע מאיחורים וקנסות מיותרים.

תקליטורים המצורפים לספרים:
- מושאלים למשך שבוע וניתנים להארכה והזמנה.

תמלילי הצגות:
- מושאלים למשך שבוע
* משך תקופת ההשאלה עשוי להשתנות בהתאם לצורכי הלימוד והמחקר באוניברסיטה.