חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

יעץ מרחוק ויעץ אישי

הספרייה מעודדת פיתוח אורינות מידע בקרב המשתמשים ושימוש עצמאי בספרייה ובמשאביה. לצורך כך עומדת לרשותכם הדרכה מקוונת וסרטוני הדרכה ומדריכים הזמינים עבורכם מכל מקום.

סיוע המידעני ניתן בדלפקי היעוץ בספרייה וגם מרחוק. אתם מוזמנים לפנות אלינו גם דרך:

- הדוא"ל

- שירות הצ'אט

- שירות יעץ 1X1 המיועד לסגל העוסק במחקר אקדמי ולסטודנטים לתארים מתקדמים.


יעץ בדוא"ל     צ'אט    יעץ אישי