המפתח למאמרים בעברית
חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל
יעץ אישי
RefWorks הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

יעץ מרחוק ויעץ אישי

הספרייה מעודדת פיתוח אורינות מידע בקרב המשתמשים ושימוש עצמאי בספרייה ובמשאביה. לצורך כך עומדת לרשותכם הדרכה מקוונת וסרטוני הדרכה ומדריכים הזמינים עבורכם מכל מקום.

סיוע המידעני ניתן בדלפקי היעוץ בספרייה וגם מרחוק. אתם מוזמנים לפנות אלינו גם דרך:

- הדוא"ל

- שירות הצ'אט

- שירות יעץ 1X1 המיועד לסגל העוסק במחקר אקדמי ולסטודנטים לתארים מתקדמים.


יעץ בדוא"ל     צ'אט    יעץ אישי