המפתח למאמרים בעברית
חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל
יעץ אישי
RefWorks הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

רכישה, קטלוג ומיון

שירותי הרכישה, הקטלוג והמיון (ענף שירותים טכניים) בספרייה מטפלים בחומרים מודפסים, אלקטרוניים, ואור-קוליים שנבחרו ע"י חברי הסגל האקדמי והספרנים למטרות לימוד ומחקר. הענף רוכש, מקטלג וממיין ספרים וכתבי-עת, ממפתח מאמרים בעברית ומטפל גם בכריכה ובתיקון ספרים. 

עוד לעיונכם:

נהלי רכישה
- מדיניות פיתוח האוסף
- מקורות לבחירה באינטרנט 
- טפסים להזמנת פריטים חדשים לספרייה 
פריטים חדשים בספרייה לפי תחומי ידע

לפרטים נוספים:

ענף השירותים הטכניים 
ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה 
הר הכרמל, 3498838
פקס: 972-4-8249170+ ; טל: 972-4-8288169+ פנימי - 8169 

ירדנה לוינברג ראש ענף שירותים טכניים
טל. 972-4-8249326 פנימי- 3326
yardena@univ.haifa.ac.il
האגף החדש, קומה ראשונה, חדר 141, 135.