חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

נהלי רכישה

ספרני הרכישה של הספרייה ומפתחי הנושאים שלה עוזרים לחברי הסגל האקדמי והמנהלי בבחירה וברכישה של ספרים, תוכנות וחומרים אור-קוליים, הדרושים להוראה, לימוד ומחקר. החומרים נרכשים בישראל בהתאם לקווים המנחים במדיניות פתוח האוסף. מאחר ויכולים לעבור מספר חדשים עד שהחמרים מגיעים מחו"ל, אנחנו ממליצים שבקשות רכישה לחומרים מחו"ל, הדרושים לקורסים, יישלחו 6 חדשים מראש, על מנת להבטיח את הגעתם והטיפול בהם בזמן.

מידע עדכני בנוגע לפרסומים חדשים זמין באינטרנט בקטלוגים ממו"לים ובמאגרי מידע שונים. חומר פרסומי מחולק באופן סדיר לכל אנשי הקשר לחוגים השונים לסקירה ובחירה. קטלוגים של מו"לים וחומר פרסומי מחולקים באופן סדיר לכל אנשי הקשר לחוגים השונים לסקירה ובחירה. כל המשאבים שכבר נמצאים בספרייה, ואלו אשר עדיין בתהליכי הזמנה, מופיעים במערכת "חיפוש אחד".
חברי הסגל האקדמי והמנהלי של אוניברסיטת חיפה יכולים להמליץ לספרייה לרכוש חומר הנחוץ להם. נא לשלוח בקשת רכישה בטופס הרכישה למפתח הנושא שלך או לאחת מהכתובות שלנו, בכל אחת מהדרכים הבאות:

- סמן את הפרסומים המבוקשים עם חתימתך ישירות בקטלוגים של המו"לים השונים,
- פרסומות, ביבליוגרפיות וכו', ולמסור אותם באמצעות הדואר, פקס, או באופן אישי.
- לשלוח בקשת רכישה באמצעות דוא"ל למחלקת הרכישה, תוך שימוש בטופס הרכישה (עברית - אנגלית) המקוון שלנו.
- למלא טופס בקשה רכישה מודפס הנמצא במחלקות הרכישה ובכל דלפקי השרות של הספרייה.

הזמנות לחומר בשפות זרות מטופלות על ידי צוותי מחלקת הרכישה. הזמנות לחמרים בעברית או בערבית מטופלות ע"י תחום עברית/ערבית.
בקשות למינויים חדשים על כתבי עת מטופלות בכתבי עת. בקשות לחומר לא ספרי (מפות , וידאו,, מולטימדיה וכד') יש להפנות למדיה .

אנא דרגו כל הזמנה:

1. נחוץ למחקר / להוראה שלי בשנת הלימודים הנוכחית. נא לציין אם הפריט דרוש לקריאת חובה של תלמידים.
2.נחוץ למחקר / להוראה שלי שיתקימו בעתיד.
3. כדאי שיהיה באוסף הספרייה.

חברי סגל אקדמי ומנהלי המבקשים להזמין פריטים לשימושם האישי (בכל שפה שהיא), יכולים לעשות זאת באמצעות זקיפת החיוב לחשבון המחלקה או תקציב המחקר.
הזמנות אישיות יש לשלוח על גבי טופס בקשת רכישה של האוניברסיטה (טופס דרישה), כולל פרטי החומר המבוקש, מספר התקציב אותו יש לחייב, וחתימת מנהל התקציב המוסמך לכך. חומרים המתקבלים כהזמנות אישיות יכולים להשמר כהשאלת קבע. שלח בקשות רכישה אישיות לחדר 138, טל. 2291 ושאלות לנטע זילברקלנג

בקשות מיוחדות:

אם יש צורך בטיפול מיוחד בהזמנה נא לציין את השירות המבוקש בעת מסירת ההזמנה
דחוף:
כשהחומר דרוש בדחיפות למחקר / הוראה המתבצעים כעת. ההזמנה תקבל טיפול מזורז על ידינו ועל ידי הספק שלנו
שמורים:
כאשר הספר מגיע הוא יישלח ישרות למחלקת השמורים של הספרייה.
השאלה:
כאשר הספר מגיע, הוא יישמר עבור המזמין בדלפק ההשאלה של הספרייה. המזמין יקבל בדוא"ל הודעה על הגעת הספר ועד איזה תאריך הוא יישמר עבורו בדלפק.
החזרות:
הקטלוג או הביבליוגרפיה שנמסרו, יוחזרו אל המזמין לאחר שההזמנות טופלו.

יצירת קשר:

רכישה לועזית: זהר ירסלב  
acquisitions@univ.haifa.ac.il 
04-8288169, פנימי - 8169

 

רכישה בעברית: ענבל אפרת 
Hebrew-Arabic-Acq@univ.haifa.ac.il 
04-8249706, פנימי - 3706

 

רכישה בערבית: ליאת שלאל Hebrew-Arabic-Acq@univ.haifa.ac.il 
04-8288119, פנימי - 8119