חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

תוכן עניינים של כתבי-עת לבחירתכם

תוכן עניינים של כתבי עת אלקטרוניים. הרשמה לשירות

ניתן לקבל בדוא"ל תוכן עניינים של חוברות חדשות של כתבי עת אלקטרוניים. את הפרופיל האישי של המשתמש ניתן להגדיר על ידי מילות מפתח או על פי כותרים של כתבי העת. הדו"ח מאפשר גישה לטקסט המלא של המאמרים בכתבי העת שהספריה מנוייה עליהם. הרשמה לשרות באתר TDNet או בקישור ההרשמה שלעיל.