חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

העברת ספרים לאוסף שמורים

ספרים:

ספר יועבר לשמורים בהתאם לבקשת המרצה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לכתובת: shmurim2@univ.haifa.ac.il אין צורך להביא את הספר. כל העותקים של הספר יועברו לשמורים ויושאלו בהתאם לתקופת ההשאלה שתירשם על גבי הטופס (ניתן לבחור בין השאלה ללילה, השאלה לשלושה ימים או לשבוע). תקופת ההשאלה בשמורים זהה הן לסגל האקדמי והן לסטודנטים. 

ספרים פרטיים:

אם ספר הנדרש לקריאת חובה אינו נמצא בספריה ניתן להשאיר ספר פרטי לשימוש הסטודנטים. הספרים הפרטיים מוחזקים בדלפק השמורים וניתנים לעיון במקום תמורת תעודה. הספריה אינה אחראית לאבדן או לנזק העלול להגרם לספרים הפרטיים.

ראו גם:
- הכנסת פריטים למערכת התדפיסים