המפתח למאמרים בעברית
חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

הכנסת פריטים למערכת התדפיסים

מרצה המעוניין להכניס תדפיסים למדור שמורים יתבקש למלא טופס מתאים. טפסים מצויים בדלפק שמורים-מדיה ובדלפק ההשאלה. יש לצרף את התדפיס לטופס. חשוב למלא את הטופס עם פרטים ביבליוגרפיים של המאמר וכן שם המרצה, שם הקורס ומספרו. ניתן להעביר בקשות להכנסת תדפיסים גם בדוא"ל: shmurim2@univ.haifa.ac.il
אנו ממליצים להעביר לשמורים תדפיסים חדשים כחודש לפני תחילת הסמסטר. התדפיסים יסרקו למערכת התדפיסים האלקטרונית. הכנסת תדפיסים לשמורים מותנית בשמירה על חוק זכויות יוצרים.

ראו גם:
- העברת ספרים לאוסף שמורים.