חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

מידע על התחברות מהבית

בדף התחברות של מוקד תמיכה בחרו מאגרי מידע או גוגל סקולר או גישה למערכת התקליטורים בספרייה במסך שיתקבל לאחר הבחירה יש להקליד את הרשאות SSO שלכם (המשמשות אתכם לכניסה לפורטל הסטודנטים/ Moodle) לשאלות ופניות בנושא התחברות מהבית יש לפנות למוקד תמיכה לסטודנטים או מוקד תמיכה לסגל של אגף מחשוב ומערכות מידע.

התחברות מהבית