המפתח למאמרים בעברית
חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל
יעץ אישי
RefWorks הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר
ענף השירותים הטכניים ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, 31905
פקס: 04-8249170 ; טל: 04-8288169 פנימי - 8169

ירדנה לוינברג ראש ענף שירותים טכניים yardena@univ.haifa.ac.il 
04-8249326, פנימי - 3326
 
רכישה לועזית: זהר ירסלב
acquisitions@univ.haifa.ac.il
04-8288169, פנימי - 8169
 
רכישה בעברית: ענבל אפרת
04-8249706, פנימי - 3706
 
רכישה בערבית: ליאת שלאל
Hebrew-Arabic-Acq@univ.haifa.ac.il
04-8288119, פנימי - 8119