חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר
ענף השירותים הטכניים ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, 31905
פקס: 04-8249170 ; טל: 04-8288169 פנימי - 8169

ירדנה לוינברג ראש ענף שירותים טכניים yardena@univ.haifa.ac.il 
04-8249326, פנימי - 3326
 
רכישה לועזית: זהר ירסלב
acquisitions@univ.haifa.ac.il
04-8288169, פנימי - 8169
 
רכישה בעברית: ענבל אפרת
04-8249706, פנימי - 3706
 
רכישה בערבית: ליאת שלאל
Hebrew-Arabic-Acq@univ.haifa.ac.il
04-8288119, פנימי - 8119