חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

שירותים טכניים

מידע אודותינו:

צוות השירותים הטכניים של ספריית אוניברסיטת חיפה רוכש, מקטלג וממיין ספרים. הוא גם מטפל בכריכה ובתיקון ספרים. מטרת הענף היא להזמין ולטפל במהירות בחומרים מודפסים, אלקטרוניים, ואור-קוליים שנבחרו ע"י חברי הסגל האקדמי והספרנים למטרות לימוד ומחקר. למידע נוסף, לחצו על אחת מהשורות הבאות:


- נהלי רכישה
- פיתוח האוסף
- שירות הודעות
- טופסי הספרייה
מידענים לחוגים
- פריטים חדשים בספרייה לפי תחומי ידע
-
 מתנות ותרומות
- קס"מ: משאבי אינטרנט

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
ענף השירותים הטכניים ספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, 31905
פקס: 972-4-8249170+ ; טל: 972-4-8288169+ פנימי - 8169

ירדנה לוינברג ראש ענף
טל. 972-4-8249326, פנימי - 3326
האגף החדש, קומה ראשונה, חדר 141

דנה לוטן ראש תחום עברית ושמורים 
טל. 972-4-8240296 פנימי- 2296
האגף החדש, קומה ראשונה, חדר 135

שרון שפירא-גלאובך ראש תחום לועזי ומטאדאטה
טל. 972-4-8249323 פנימי - 3323
האגף החדש, קומה ראשונה חדר 141/3

- צוות שירותים טכניים