חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

הארכיון ע"ש אבא חושי - מיקום

הארכיון ע"ש אבא חושי ממוקם בסוף קומה 1.5 באגף הצפוני של הספרייה. 

שעות פתיחת הארכיון

- יום א'   12:00-09:00
- יום ב' - 12:00-09:00
- יום ג' - 14:00-11:00
- יום ד' - 12:00-09:00   

יום ה' - אין קבלת קהל.

נא לתאם מראש לפני הגעה. טלפון: 04-8249039 / 04-8249222
ספרנית אחראית: עדינה צור-ג'יג'י  tadian@univ.haifa.ac.il

 אבא חושי