המפתח למאמרים בעברית
חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל
יעץ אישי
RefWorks הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

מערכת קולית להכוונת ליקויי ראייה

Step Hear

בספרייה פועלת מערכת קולית להכוונת ליקויי ראייה. המערכת כוללת בסיס רמקול ושלט הפעלה המצוי בידי האדם עם לקות הראיה. כאשר המשתמש קרב אל בסיס רמקול השלט שבידו רוטט ו/או מצפצף להודעה על קיומה של מערכת הכוונה במקום.

המערכת פועלת בספרייה ב:

- כניסה הראשית לספרייה

- קומה עליונה המחברת בין הכניסה הראשית למעלית

- ליד המעלית בקומה העליונה על מנת לכוון ירידה מהספרייה

- ליד המעלית של קומה ראשונה

- באיזור הכניסה הישנה בדרך למרכז למידה לכבדי ראיה (עמותת על"ה)

- ליד הכניסה למרכז למידה לכבדי ראייה (עמותת על"ה)

מידע נוסף על המערכת באתר המצורף