חשבון אישי, השאלות והזמנות התחברות מהבית שעות פתיחה
יעץ בדוא"ל טפסי הספרייה יעץ אישי
citat h הזמנת חדרי דיונים יצירת קשר

נגישות: גישה לספרייה

הכניסה לספרייה היא בכניסה לבניין הראשי קומת ה-700 
מבקרים הנכנסים לבנין מקומת ה-500 מוזמנים לעלות שתי קומות בעזרת המעלית שבקרבת הקפיטריה של קומת ה-500.


 מפת החניונים זכאות לתו חניה  


מפת האיזור