LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

דלפקי היעוץ בספרייה

דלפקי היעוץ בספרייה נמצאים באגף המרכזי, קומת הכניסה לספרייה (קומה 700)

יעץ

בספרייה דלפק יעץ מרכזי הממוקם בקומת הכניסה לספרייה (קומת ה-700) ומשרת את כל קהילת האוניברסיטה בכל התחומים וכן, את המבקרים בה. מטרתו המרכזית של שירות היעץ בספרייה הינה לספק יעוץ איכותי, יעיל, אדיב ומקצועי לאנשי סגל ולסטודנטים של אוניברסיטת חיפה, בשימוש במשאבי המידע הספריתיים לצורכי הלימוד והמחקר שלהם. השירות ניתן תוך התייחסות ליכולות ולצרכים המיוחדים והמשתנים של הלקוחות, ומתוך כוונה להקנות כלים לאיתור מידע באופן עצמאי והוא כולל: 

- ראיון יעץ לאבחון צרכי המידע של הפונה.
- איתור מידע מתאים ודליית מידע.
- הדרכה בביצוע חיפושים באופן עצמאי.
* משך השירות בדלפק הינו עד 15 דקות.

דלפקי היעוץ בספרייהדלפק האוספים השמורים

שעות פעילות: 16:00-10:00
היעץ בדלפק האוספים השמורים מתמחה בנושאי שמע ומוסיקה, אומנות, ארכיאולוגיה, ארץ ישראל, גאוגרפיה ולימודי הסביבה קולנוע ותיאטרון. 
שירותי הקהל כוללים: יעץ ועזרה באיתור מידע, השאלה ועזרה בשימוש בחומר האורקולי והלא ספרי הקיים בספריה - סרטי וידאו ו-DVD, אוספי תמונות דיגיטליות, כרטוגרפיה מולטימדיה וכן באוספים מיוחדים בתחומי האמנות, ארכיאולוגיה, כרטוגרפיה מוסיקה ותיאטרון. בדלפק האוספים השמורים ניתן גם לקבל ייעוץ בנוגע ל:
- ספרי לימוד שהועברו לאוסף השמור על פי בקשת מרצים. 
- אוסף איבחונים פסיכולוגיים.
- ספרים פרטיים של מורים לשימוש תלמידיהם. 
סטודנטים לתארים מתקדמים מוזמנים לתאם פגישת יעץ אישי 1x1 בתחומים האמורים.