LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

 תדפיסים וחומרים שמורים לקורסים

מאגר התדפיסים והחומרים השמורים לקורסים (תו"ת לשעבר) מיועד לתמיכה בקורסים המתקיימים באוניברסיטה. המאגר כולל פריטי מידע המיועדים לקריאה ולצפייה בקורסים השונים: מאמרים, פרקי ספרים, תמונות וסרטים. הגישה לחומרים של כל קורס מתאפשרת רק לתלמידי הקורס  ולמוריו. המאגר מאפשר גישה ושימוש במידע בקמפוס ומחוצה לו לקהילת אוניברסיטת חיפה בלבד. הגישה לתדפיסים ולחומרים השמורים בכל קורס תתאפשר לרשומים בו עד לסיום השנה האקדמית בלבד.

תהליך ההזדהות:

המערכת מקושרת למערכת ההזדהות הכלל אוניברסיטאית. בכניסה למאגר בפעם הראשונה יש להכניס מספר תעודת זהות בן 9 ספרות וסיסמא ראשונית שגם היא מספר תעודת זהות. לאחר מכן תתבקשו לשנות את הסיסמא לסיסמא אישית. על מנת לצפות בתדפיסים יש לנטרל את חוסם החלונות הקופצים (Popup blocker).

תמיכה:

במקרה של בעיה בגישה למערכת ניתן לאפס את סיסמת ההזדהות באופן עצמאי או לפנות לשירותי התמיכה של אגף המחשוב במקרה של בעיה בצפייה בתדפיסים מומלץ לעיין בסעיף שאלות נפוצות להלן. אם לא נמצאה תשובה, ניתן לקבל תמיכה מצוות התמיכה בדואר אלקטרוני: shmurim2@univ.haifa.ac.il תשובה תתקבל תוך שני ימי עבודה לכל היותר.

שאלות נפוצות:

ניסיתי להיכנס למערכת וקיבלתי הודעת שהמשתמש אינו קיים במערכת, מדוע?
משתמשי המערכת הם חברי הסגל האקדמי וסטודנטים לכל התארים בלבד. ייתכן שאינך מופיע/ה ברשימת הזכאים להשתמש במערכת. אם הינך סבור/ה שחלה טעות - אנא פנה/י לכתובת: shmurim2@univ.haifa.ac.il יש לצרף שם מלא, מספר תעודת זהות, האם את/ה סטודנט/ית, מרצה ופרטי התקשרות.


אני מעוניין לשנות סיסמה, כיצד עושים זאת?
שינוי הסיסמה נעשה באמצעות מערכת הזיהוי הכלל אוניברסיטאית.

עבדתי במערכת והמערכת התנתקה, מדוע?
אם אין מתבצעת כל פעילות במשך 20 דקות, תנתק המערכת את המשתמש.

אני לוחץ על התדפיס ודבר אינו קורה, מדוע?
כדי לצפות בתדפיס יש לדאוג לכך שתוכנת Acrobat Reader בגרסה 6 ומעלה מותקנת במחשב.
1. יש לנטרל את חוסם החלונות הקופצים (Popup blocker).
2. ניתן ללחוץ על כפתור Ctrl במקביל ללחיצה עם העכבר על צלמית הPDF
3. יש להסיר את סרגל הכלים של גוגל (google toolbar)

זכויות יוצרים

המערכת מיועדת לשימוש קהילת אוניברסיטת חיפה בלבד לצורכי הוראה ומחקר. בהתאם להוראות חוק זכויות היוצרים חל איסור על הדפסה של חלק ניכר מיצירות המוגנות בזכויות יוצרים. ניתן להדפיס, במסגרת טיפול הוגן ביצירה,לשם: לימוד עצמי, מחקר, סקירה וכו', במידה הנדרשת למטרה זו בלבד.כל המדפיס בניגוד להוראות אלו מפר את החוק. חל איסור על איחסון/שמירת פריטים מהמערכת בכל מערכת אלקטרונית אחרת, ואין לעשות בפריטים שימוש מסחרי או להפיצו בכל צורה שהיא. מידע נוסף: שימוש הוגן וזכויות יוצרים.

 

הכנסת פריטים למערכת התדפיסים (מרצים בלבד)