newihpara
LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr
ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

לספרנים וספריות

מערכת "עלמא" בספריית אוניברסיטת חיפה מתיאוריה למעשה

כנס עלמא


 

אתר יום העיון: מערכת "עלמא" בספריית אוניברסיטת חיפה מתיאוריה למעשה. באתר תקצירי ההרצאות, מצגות ותמונות מיום העיון.

 

ניהול יחידות השאלה בין-ספרייתית
ניהול יחידות השאלה בין-ספרייתיתהאתר מיועד להציג לכם מקורות מידע שימושיים על השאלה בין-ספרייתית ואספקת מסמכים בארץ או בחו"ל. הוא כולל מידע בשלושה תחומים עיקריים: ניהול תהליכי עבודה ביחידה, כלים לחיפוש מידע ואתרים המאפשרים התעדכנות מקצועית. לפניות: ד"ר לין פורת porat@univ.haifa.ac.il

 
 משתמשי אקס ליבריס בישראל


משתמשי אקס ליבריס בישראל

האתר נבנה ומתחוזק ע"י מארינה קאלאך מהספרייה שלנו שהיא גם יו"ר ועדת ההיגוי של מאל"י 

 

קישורים לספרנים וספריות מאתר הספרייה הלאומית

קישורים לספרנים וספריות מאתר הספרייה הלאומית

בקישורים: מידע מועדת הקיטלוג הבין אוניברסיטאית, מסמכי RDA  וטבלת קודים ULS