LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

 דיגיטציה ושימור

 

 הכנת חומרי הגלם לדיגיטזציה והנגשה

 

הספרייה עוסקת בשנים האחרונות בשורה של פרויקטים דיגיטליים: מאגר עבודות גמר, פרסומי חוקרים, תמונות היסטוריות של ארץ ישראל, ארכיוני תיאטרון ואמנות המופע ועוד. חלק מהפרויקטים מופיעים גם באתר: "מורשת תרבות: ארכיונים, אוספים ותמונות"

האוספים נבנים ומוצגים במערכת "המרכז למדיה דיגיטלית" בספרייה ומהווים תרומה להוראה ולמחקר באוניברסיטה ומחוצה לה. דגש רב מושם על הבטחת נגישות בטווח הקצר והארוך לקהילה האקדמית ולציבור הרחב המתעניין בנושאי שימור מורשת.

מטרתה העיקרית של פעילות השימור הדיגיטלי היא תיעודם ושימורם של התכנים האצורים בחומרים הפיזיים, הצלתם מבליית החומר, והנגשתם לציבור ולצרכי הוראה ומחקר.פעילות הספרייה בנושא מאפשרת בניית מאגר דיגיטלי הכולל סריקה באיכות טובה מאד של כל חומרים חזותיים, קליטתם בהתאם לסטנדרטים מתאימים, קליטת המידע הביבליוגרפי, אחסון בשרתים ייעודיים, שימור ובניית אוספים על פי חתכים שונים כולל אפשרויות חיפוש כרונולוגי, מופעים, דמויות, סוגי חומר, ונושאים רלוונטים.

הספרייה אף מייעצת לספריות האקדמיות בארץ ולגופים נוספים בנושא שימור והנגשת מידע דיגטלי. ומקושרת גם למוסדות בחו"ל כגון: Eurepeana ECLAP- European Collected Library of Artistic Performance  לאחרונה חברה הספריה למיזם גלאם של ווקימדיה לצורך חשיפת חומרים כפוף לזכויות שימוש והפצה במטרה להנגיש לציבור הרחב את העשייה והחומרים המשולבים במאגרים מקומיים שהתפתחו והתרחבו עם השנים.

לפניות ומידע נוסף: אורה זהבי ראש ענף מדיה ora@univ.haifa.ac.il

 

אוספים חדשים שעלו למערכת המרכז למדיה דיגיטלית

התמקצעות ושידרוג עבודת הסריקה בספרייה

מידעון דיגיטציה וסריקה - MediaON