LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

מחשבים ציבוריים בספרייה

לרשות מבקרי הספרייה עומדות כ-132 עמדות מחשב ציבוריות באגף המרכזי (קומת הכניסה) ובאגף הצפוני של הספרייה. 13 מחשבים ציבוריים נמצאים באולם הקריאה בקומת ה-0 באגף הדרומי וכ-27 מחשבים נוספים עומדים לרשותכם בכיתה 166 בקומה הראשונה באגף המרכזי (השימוש במחשבים בכיתה 166 אפשרי במועדים בהם לא מתקיימות הדרכות) באיזור שמורים-מדיה באגף המרכזי ממוקמות 4 עמדות מולטימדיה לצפייה והאזנה לקטעי אודיו ווידאו. מחלקת השאלה מציעה 8 מחשבים ניידים ו-5 טאבלטים להשאלה למשך זמן של עד 4 שעות. סטודנטים המעוניינים לעבוד על מחשבים ציבוריים באוניברסיטה, מוזמנים להיעזר בכיתות המחשבים הפרושות ברחבי הקמפוס. בכיתות השונות מותקנות תוכנות שונות לשירותכם.

DSC 4845

DSC 4844

קומת הכניסה- האגף המרכזי

קומת הכניסה - האגף המרכזי

DSC 4848

DSC 4841

מתחם שמורים-מדיה, קומת הכניסה

האגף הצפוני - קומה ראשונה

DSC 4853

 DSC 4850

אולם הקריאה קומה -0 האגף דרומי 

כיתה 166 קומה 1 האגף המרכזי