newihpara
LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr
ReferenceAr
refworks Meeting-RoomsAr ContactUsAr

השאלה בין-ספרייתית

שרות ההשאלה הבין-ספרייתית מאפשר הזמנת ספרים, תיזות וצילומים של פריטים שאינם מצויים באוסף הספריה, מספריות אחרות בארץ ובעולם תמורת תשלום. סטודנטים וחברי הסגל יכולים להזמין גם צילומי מאמרים מאוסף הספריה בתעריף זהה. השירות ניתן לסטודנטים ולסגל של אוניברסיטת חיפה ולכל הקוראים הרשומים. 

אייקון טופסטופס הזמנת ספר או מאמר מספרייה אחרת

חדש! תשלום מקוון באמצעות כרטיס אשראי

מידע נוסף על שירות השאלה בין-ספרייתית בתפריט שלפניכם:

 

שאלות ויצירת קשר: ד"ר לין פורת, ראש תחום השאלה בין- ספרייתית אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל חיפה 3498838
טלפון: 04-8240529, 04-8240641 דוא"ל: ill@univ.haifa.ac.il