LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

ספר ומאמר עד הבית

השירות מאפשר לסטודנטים וסגל של אוניברסיטת חיפה להזמין ספרים ומאמרים מאוסףספריית האוניברסיטה, ולקבלם לביתם באמצעות שליח או בדוא"ל.

 

מה ניתן להזמין?
- ספרים:
אפשר להזמין כל ספר מהאוסף הכללי שניתן להשאלה. ספרים מושאלים ל-14 יום, ומוארכים על פי נהלי הספרייה הרגילים. תאריך האספקה של ספר שנמצא אצל קורא אחר תלוי בתאריך ההחזרה של הספר על ידיו. אם ספר שקורא רוצה לקבלו הביתה אינו נמצא על המדפים – יודיעו לו על כך בדוא"ל. החזרת ספרים בזמן לספריית אוניברסיטת חיפה הינה באחריות הקורא. איחור בהחזרה כרוך בקנס.

- מאמרים: 
סטודנטים וחברי סגל יכולים להזמין מאמרים סרוקים מכתבי עת, וצילומים של פרקים מספרים מאוספי ספריית האוניברסיטה ומספריות אחרות. כמו כן ניתן להזמין מאמרים אלקטרוניים שיישלחו כקישור בדוא"ל - בהתאם לחוק זכויות יוצרים.

כמה עולה השירות "ספר או מאמר עד הבית"?
-ספרים:
עלות משלוח ספר/ים עד הבית הינו 45 ש"ח עד 30 ק"ג.

-מאמרים:
עלות סריקת מאמר בפורמט נייר ושליחתו בדואר אלקטרוני: 15 ש"ח.

כיצד משלמים?
קיימות מספר אפשרויות תשלום: באמצעות כרטיס אשראי בטלפון, ע"י חיוב תקציב מחקר או חיוב משכורת. לתיאום המשלוח ולתשלום באמצעות כרטיס אשראי נא לפנות להשאלה בין- ספרייתית בדוא"ל או בטל. 04-8240529. לתשומת לבכם: מחיר הפעולה יירשם בכרטיס הקורא של המזמין ביום ביצוע המשלוח, ועד לביצוע התשלום תיעצר ההארכה האוטומטית של כל פריטי הספריה שבידי הקורא.

כיצד מזמינים ספר או מאמר הביתה
עליך להזמין את הספר במערכת "חיפוש אחד" ולחכות עד לקבלת הודעה בדוא"ל שהספר מחכה בדלפק ההשאלה. לאחר מכן יש ליצור קשר עם מחלקת השאלה בין-ספרייתית על מנת לתאם תשלום ומשלוח. על מנת להזמין מאמר או פרק מספר עד הבית עליך למלא טופס רגיל של הזמנת מאמר בהשאלה בין-ספרייתית במערכת "חיפושאחד", אך עם ציון ההערה שהפריט קיים בחיפה ושהינך מעוניין בהזמנת מאמר עד הבית.

כמה זמן ייקח לקבל את הפריט שהזמנתי?

- ספרים: 10 ימים פחות או יותר

- מאמרים: 7 ימים פחות או יותר

שאלות ל:
ד"ר לין פורת
אחראית צוות השאלה בין- ספרייתית
אוניברסיטת חיפה
הר הכרמל
חיפה 31905
טל. 04-8240529
ill@univ.haifa.ac.il