newihpara
LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr
ReferenceAr
refworks Meeting-RoomsAr ContactUsAr

מידע על התחברות מהבית

לדף התחברות מהבית

remote access


סטודנטים

- הקלידו בדף זה את הרשאות SSO שלכם (המשמשות אתכם לכניסה לפורטל הסטודנטים/ Moodle) 
- לחצו על הקישור : Library of Haifa - על מנת להיכנס לאתר הבית של הספרייה ומשם למאגרי המידע.
לשאלות ופניות בנושא התחברות מהבית יש לפנות למוקד תמיכה לסטודנטים של אגף מחשוב ומערכות מידע.

אנשי סגל

- הקלידו בדף זה את הרשאות SSO שלכם (המשמשות אתכם לכניסה לפורטל סגל/Moodle)
- לחצו על הקישור : Library of Haifa - על מנת להיכנס לאתר הבית של הספרייה ומשם למאגרי המידע.
לשאלות ופניות בנושא התחברות מהבית יש לפנות למוקד תמיכה לסגל של אגף מחשוב ומערכות מידע.