LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

שרות יעץ אישי 1X1

מטרתו של שירות יעץ אחד על אחד הינה מתן סיוע אישי לסגל העוסק במחקר אקדמי ולסטודנטים לתארים מתקדמים בחיפוש מידע לתזה או דוקטורט. משך הייעוץ עד שעה ובתיאום מראש לנוחיות המידען והפונה.

הפגישות כוללות אבחון צרכי המידע של החוקר, הדרכה בביצוע חיפושים ואיתור פריטי מידע לנושא הנדרש.
לחצו להרשמה ולקביעת פגישה.

לקבלת סיוע בחיפוש מידע לצורך עבודה סמינריונית או מטלות קורס, שלחו שאלתכם לשירות היעץ בדוא"ל