newihpara
LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr
ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

מכונות הצילום והסריקה

במרכז הצילום באגף המרכזי של הספרייה ניתן לרכוש כרטיסי צילום לשימוש במכונות הצילום ברחבי הספרייה. מרכז הצילום מציע גם שירותי צילום והדפסה בצבע, סריקה, כריכה, למינציה וצילום מיקרופילים.
טלפון: 04-8240272 פנימי: 2272

מיום רביעי, ה-1.3.17, שירותי הצילום יהיו מאוישים עד השעה 16:00. לאחר מכן החדר יהיה פתוח לצילום ולסריקה עצמית (מכונת המיקרופילם תינעל). ליד עמדת המחשב הנגישה לבעלי צרכים מיוחדים, בקומת הכניסה לספרייה, הותקן מכשיר לתשלום אוטומטי. 

מיקום מכונות צילום בספרייה
באגף הצפוני:

- בקומה 1 - באמצע הקומה, איזור היעץ הישן. 
- בקומה 2 - באמצע הקומה, בחדר שירותי הצילום לשעבר.
- בקומה 4 - באמצע הקומה, בצד הצפוני, בחדר שירותי הצילום לשעבר.

באגף המרכזי:

- במרכז שירותי הצילום

באגף הדרומי:

- קומת ה-0, באולם כתבי-העת

שימו לב

עמדות ההדפסה הציבוריות באזור דלפק היעץ, באיזור שמורים-מדיה, באגף הצפוני בקומה ה-1 (איזור היעץ הישן) באגף הצפוני בקומה ה-2 (חדר שירותי הצילום לשעבר) ובאולם הקריאה (קומה 0 באגף הדרומי) מאפשרות חיוב הדפסה באמצעות כרטיס אשראי בנוסף לאפשרות ההדפסה עם כרטיס צילום.  לעיונכם: הוראות הדפסה

עוד לרשותכם: הדפסה אלחוטית ממכשירים ניידים.

מכונות הצילום והסריקה

במרכז הצילום באגף המרכזי של הספרייה ניתן לרכוש כרטיסי צילום לשימוש במכונות הצילום ברחבי הספרייה. מרכז הצילום מציע גם שירותי צילום והדפסה בצבע, סריקה, כריכה, למינציה וצילום מיקרופילים. 
מספר טלפון: 04-8240272 פנימי: 2272
מיום רביעי, ה-1.3.17, שירותי הצילום יהיו מאוישים עד השעה 16:00. לאחר מכן החדר יהיה פתוח לצילום ולסריקה עצמית (מכונת המיקרופילם תינעל). ליד עמדת המחשב הנגישה לבעלי צרכים מיוחדים, בקומת הכניסה לספרייה, הותקן מכשיר לתשלום אוטומטי.

מיקום מכונות צילום בספרייה
באגף הצפוני

- בקומה 1 - באמצע הקומה, איזור היעץ הישן. 
- בקומה 2 - באמצע הקומה, בחדר שירותי הצילום לשעבר.
- בקומה 4 - באמצע הקומה, בצד הצפוני, בחדר שירותי הצילום לשעבר.

באגף המרכזי

- במרכז שירותי הצילום

באגף הדרומי

- קומת ה-0, באולם כתבי-העת

שימו לב

עמדות ההדפסה הציבוריות באזור דלפק היעץ, באיזור שמורים-מדיה, באגף הצפוני בקומה ה-1 (איזור היעץ הישן) באגף הצפוני בקומה ה-2 (חדר שירותי הצילום לשעבר) ובאולם הקריאה (קומה 0 באגף הדרומי) מאפשרות חיוב הדפסה באמצעות כרטיס אשראי בנוסף לאפשרות ההדפסה עם כרטיס צילום.  לעיונכם: הוראות הדפסה

עוד לרשותכם: הדפסה אלחוטית ממכשירים ניידים.