LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr


חדרי דיונים וחדרים לעבודה בספרייה

לבדיקת זמינות חדרי הדיונים ולהזמנת חדר לחצו על הקישור: מערכת אלקטרונית להזמנת חדרי דיונים

שימו לב: חדרי הדיונים בספרייה מבוקשים מאוד. החדרים מיועדים לקבוצות בלבד ולא ליחידים, הזמנת חדר דיונים לשעתיים בלבד.
יש לדייק ולהגיע בזמן לחדר שהוזמן. חדר מוזמן ישמר למזמין עד 15 דקות משעת ההזמנה. לאחר 15 דקות יעבור החדר לשימוש סטודנטים אחרים.

מפת הספרייה הכוללת מידע על מיקום חדרי הדיונים

חדרי דיונים באגף הדרומי (האגף החדש)

5 חדרי דיונים חדשים וחדישים. החדרים מצוידים בציוד מולטימדיה משוכלל וכוללים אפשרות להתחבר עם מחשב נייד למקרן ולמסך. ניתן לשאול מחשב נייד במחלקת השאלה.
החדרים תחומים בדלתות ומחיצות זכוכית המאפשרות בידוד מלא מרעש. חדרי הדיונים נמצאים בקומה הראשונה והשנייה באגף הדרומי של הספרייה. 

- חדר: 134- 20 מקומות    (קומה ראשונה) 
- חדר: 142- 12 מקומות    (קומה ראשונה)
- חדר: 236- 8 מקומות      (קומה שנייה)
- חדר: 237- 8 מקומות      (קומה שנייה)
- חדר: 241- 10 מקומות    (קומה שנייה)

חדרי דיונים באגף המרכזי (קומת הכניסה לספרייה, איזור האוספים השמורים)

4 חדרי דיונים. בחדרים: מסך טלויזיה עם אפשרות חיבור למחשב נייד. 

- חדר 273 - 8 מקומות
- חדר 274 - 8 מקומות
- חדר 275 - 12 מקומות
- חדר 280 - 12 מקומות

חדרי דיונים באגף הצפוני, קומה ראשונה

- 170/1 - 4 מקומות (מספור קודם: 001) 
- 170/2 ׁׁ- 2 מקומות (מספור קודם: 002)

חדרי דוקטורנטים, סוף קומת 2.5

7 חדרונים:* 
 בחדרונים אלו 2 -1מקומות ישיבה. 
- 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 ( מספור קודם: 805-811) 
* יש לפנות לדלפק השאלה בכניסה לספרייה לבדיקת זמינות החדרים וקבלת מפתח.

חדרי עבודה באגף הצפוני

- בקומה הראשונה: בסוף הקומה, ליד מדפי הספרים המתחילים באות E. חדר אחד - 2 מקומות.
- חדרים לעבודה משותפת: 286-287


כיתות לימוד אגף צפוני

- קומה 2.5, 2 כיתות לימוד: 297-298 ( 801-802 לשעבר) 

 

אחד מחדרי הדיונים בספרייה