LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

נגישות: הסדרי חניה

מקומות החניה לנכים ממוקמים:

- ליד שדירת החנויות, בסמוך לכניסה הראשית לקומת ה-700.

- במגרש החניה שליד קפה דשא, בסמוך לכניסה לקומת ה-600.

הכניסה לקמפוס ברכב והחניה בו, בהתאם להסדרי החניה הנהוגים באוניברסיטה.


 מפת החניונים  זכאות לתו חניה