LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

נגישות: מעליות ומעלון בספרייה

אגף המרכזי

אגף מרכזי, קומת הכניסה לספרייה: מעלון עלייה לקומה 2.5 מקומה זו ניתן להגיע לכל קומה בספרייה (דרך המעליות)

אגף הצפוני

באגף הצפוני שתי מעליות.

אגף הדרומי

באגף הדרומי (האגף החדש) שתי מעלית הממוקמת בשתי הכניסות (קומה ראשונה ושנייה)

מפת הספרייה