LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

מרכז למידה ללקויי הראייה

בשנת 2000 הוקם בספרייה חדר המצויד במחשבים, בתוכנות מיוחדות ובציוד היקפי המיועדים לסטודנטים עוורים וכבדי ראייה. בין היתר עומדים לרשות הסטודנטים מסכים בעלי קונטרסט מיוחד, מכשירי עזר להגדלה, מדפסת ברייל וצג ברייל,סורק, תוכנת הגדלה ותוכנה להקראת טקסט מיישומי חלונות השונים.

במרכז מתקיימות הדרכות לשימוש במחשב ולשימוש בתוכנות נפוצות כגון: 
מעבד תמלילים, גליונות אלקטרוניים וכד'.

המרכז הוקם על ידי עמותת "עלה" בסיוע המוסד לביטוח לאומי, קרן סקט"א-רש"י וקרן אריסון.
החדר והציוד מתוחזקים ע"י צוות המיחשוב של הספריה ועמותת על"ה. בשנת 2010 נוספו למרכז שני חדרים נוספים.