LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

נגישות: גישה לספרייה

הכניסה לספרייה היא בכניסה לבניין הראשי קומת ה-700 
מבקרים הנכנסים לבנין מקומת ה-500 מוזמנים לעלות שתי קומות בעזרת המעלית שבקרבת הקפיטריה של קומת ה-500.


 מפת החניונים זכאות לתו חניה  


מפת האיזור