LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

מידע ונהלים

הנהלת הספרייה:
-  פרופ' דפנה ארדינסט-וולקן הראשה האקדמית
-  גב' פנינה ארז מנהלת הספרייה
-  גב' נעמי גרידינגר סגנית מנהלת הספרייה וראש ענף מערכות מידע ספריתיות
-  גב' ורדית גרבר ראש מנהל הספרייה

ספריית יונס וסוראיה נזריאן באוניברסיטת חיפה משרתת את קהיליית האוניברסיטה, אנשי הסגל והסטודנטים, בתחומי הלימוד, ההוראה והמחקר. לעיונכם: נוהל שירותי הספרייהשעות פתיחת הספרייה

שירותיהשאלה ניתנים החל מהשעה 08:00. שירותי יעץ ומדיה ניתנים החל מהשעה 08:30. 
שירותי הספרייה נפסקים כרבע שעה לפני סגירתה. הודעות על שינויים בשעות הפעילות מתפרסמות באתר הספרייה, באמצעות שילוט בספרייה ועל גבי הלוח האלקטרוני. 

באוסף הספרייה יותר משני מליון פריטים הכוללים ספרים (מודפסים ואלקטרוניים), כתבי-עת (מודפסים ואלקטרוניים), מפות וחומר קרטוגרפי, סרטים, תקליטורי שמע, חומר ארכיוני ותמונות לצפייה ברשת. החומר עומד לרשותכם על המדפים ובאוספים מיוחדים, והגישה אל רובו היא חופשית. לעיונכם: מידע על אוספי הספרייה ומיקומם ומידע על פריטים חדשים שנוספו לאוסף.

לרשות הלקוחות עומדת מערכת "חיפוש אחד", המיועדת לאתור חומר מחקרי. לקבלת גישה מלאה לכל מאגרי הספרייה, יש להתחבר לרשת האוניברסיטה, או להתחבר לחשבון המשתמש.


הדרכות: כל תלמיד חדש מוזמן להדרכה בסיסית מקוונת. הדרכות יעודיות נוספות, מתקיימות במהלך שנת הלימודים. במחלקת היעץ ניתן סיוע אישי והדרכות קבוצתיות בשימוש יעיל במשאבי הספרייה.

השאלת ספרים מאוסף הספרייה היא אישית בלבד, ומתבצעת עם הצגת תעודה מזהה. ניתן לשאול עד 500 ספרים מרוב אוספי הספרייה. משך תקופת ההשאלה נקבע בהתאם לסוג החומר ולמעמד הקורא. חשוב להחזיר ספרים במועד. קורא שאיחר בהחזרת פריטי ספרייה מוזמנים יחויב בקנס בשל כל יום איחור, לא כולל ימים בהם הספרייה סגורה. הקנסות מחושבים, בהתאם לאוסף, לפי בסיס יומי ועל כל פריט ופריט. קוראים החייבים ספרים ו/או קנסות, לא יוכלו לקבל שירותי השאלה והארכה עד להסדרת העניין. קנסות ספרייה שלא שולמו ימנעו מהקורא שירותי השאלה וכן קבלת אישור מבחנים, אישור זכאות וקבלת תעודת סיום התואר. קורא רשאי להגיש בקשה לביטול או הפחתה בקנס.

זכויות ההשאלה ייחסמו במקרה של איחור בהחזרת ספרים מוזמנים, חוב לספרייה או לאוניברסיטה ואי החזרת ספרים מוזמנים עד שיוסדר העניין. את הודעות מחלקת ההשאלה ניתן לקבל בדואר אלקטרוני, או בהודעות SMS (השירות בתשלום). ראו גם: מידע מפורט על שירותי השאלה


שירות השאלה בין-ספרייתית מספק ספרים ומאמרים שאינם מצויים באוסף הספרייה מספריות אחרות בארץ ובעולם. כמו כן ניתן להזמין ספרים ומאמרים מאוסף ספריית אוניברסיטת חיפה באמצעות שליח. שני השירותים כרוכים בתשלום. מידע על שירות השאלה בין-ספרייתית


במרכז הצילום בקומת הכניסה לספרייה (האגף המרכזי) ניתן לרכוש כרטיסי צילום לשימוש במכונות הצילום והסריקה ברחבי הספרייה. עמדות ההדפסה הציבוריות באזור דלפק היעץ בקומת הכניסה לספרייה מאפשרות חיוב הדפסה באמצעות כרטיס אשראי בנוסף לאפשרות ההדפסה עם כרטיס צילום. מרכז הצילום מציע גם שירותי צילום והדפסה בצבע, סריקה, צריבה וכריכה.


שירות למבקרים: הכניסה לספרייה חופשית למבקרים מכיתה י' ומעלה. הגישה למרבית אוספי הספרייה חופשית. איתור חומרי ספרייה באמצעות הספרנים כרוך בתשלום. מצורף מידע נוסף על שירותי הספרייה למבקרים

למען השמירה על תנאי הלימוד והמחקר בספרייה הינכם מתבקשים להמנע מאכילה ושתיה למעט מים מבקבוק ולהקפיד לשמור על השקט. השימוש בטלפונים סלולריים אסור, ועליכם לכבותם לפני הכניסה. קוראים שיפרו כללים אלו צפויים לנקיטת אמצעים משמעתיים נגדם.

התנהגות