LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

שעות פתיחת הספרייה

שעות פתיחת הספרייה החל מה-10.7.19 עד פתיחת שנה"ל

ימים ראשון-חמישי: 18:00-08:00

יום שישי: סגור
שירותי הספרייה מסתיימים רבע שעה לפני הסגירה.

כאשר הספרייה סגורה ניתן להחזיר ספרים בתיבת ההחזרות הממוקמת בקומה 4 במגדל אשכול או דרך פתח החזרה שמימין לדלת הכניסה לספרייה.

חופשה מרוכזת 
במהלך החופשה המרוכזת באוניברסיטה, החל מיום שני ה-26.8.19 ועד יום ראשון ה-1.9.19 (כולל) הספרייה תהיה פתוחה עד השעה 16:00. (ביום שישי ה-30 באוגוסט הספרייה תהיה סגורה)


יעץ משפטים

לקבלת סיוע בתחום המשפטים, יש לפנות לדלפק היעץ הכללי. 

שירותי צילום

שירותי הצילום מאוישים עד השעה 16:00. לאחר מכן החדר  פתוח לצילום ולסריקה עצמית (מכונת המיקרופילם תינעל). ליד עמדת המחשב הנגישה לבעלי צרכים מיוחדים, בקומת הכניסה לספרייה, מותקן מכשיר לתשלום אוטומטי.

שעות פתיחת ספריית הילדים והנוער

לסטודנטים ולסגל האוניברסיטה: 

יום ב':  09:00 - 12:00
יום ג':  15:00 - 18:00
יום ה':  11:00 - 14:00 

לקהל הרחב:

יום ג'  15:00 - 18:00 

שעות פתיחת חדר ספרים נדירים ארכיון אבא חושי

יום א':  09:00 - 12:00
יום ב':  09:00 - 12:00
יום ג':  11:00 - 14:00
יום ד':  09:00 - 12:00

יום ה': אין קבלת קהל

רצוי לתאם מראש לפני הגעה. 04-8249222
ארכיון הסיפור העממי - אסע"י

ארכיון אסע"י נמצא בקומה 1.5 בספרייה.
שעות פתיחה ימים א'-ה' 09:00-14:00
טלפון: 04-8240726