newihpara
LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr
ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

שעות פתיחת הספרייה

שעות פתיחת הספרייה במהלך חופשת הקיץ החל מה-15.7.18 ועד פתיחת שנה"ל

ימים ראשון, רביעי וחמישי: 18:00-08:00

ימים שני-שלישי:               20:00-08:00

יום שישי:  הספרייה סגורה

שירותי יעץ: ניתנים החל מהשעה 08:30.

שירותי הספרייה מסתיימים רבע שעה לפני סגירת הספרייה. 
במועדים בהם הספרייה סגורה מוצבת לשירותכם תיבת החזרת ספרים בקומה-4 במגדל אשכול. ספר שיוחזר לתיבה יזוכה במועד הפתיחה הבא של הספרייה. 

תשעה באב

בתשעה באב, יום ראשון ה-22.7.18 הספרייה תהיה סגורה.

יעץ משפטים

לקבלת סיוע בתחום המשפטים, יש לפנות לדלפק היעץ הכללי. 

שירותי צילום

שירותי הצילום מאוישים עד השעה 16:00. לאחר מכן החדר  פתוח לצילום ולסריקה עצמית (מכונת המיקרופילם תינעל). ליד עמדת המחשב הנגישה לבעלי צרכים מיוחדים, בקומת הכניסה לספרייה, מותקן מכשיר לתשלום אוטומטי.

שעות פתיחת ספריית הילדים והנוער

לסטודנטים ולסגל האוניברסיטה: 

יום ב':  09:00 - 12:00
יום ג':  15:00 - 18:00
יום ה':  11:00 - 14:00


לקהל הרחב:

יום ג'  15:00 - 18:00 

שעות פתיחת חדר ספרים נדירים ארכיון אבא חושי

יום א':  09:00 - 12:00
יום ב':  09:00 - 12:00
יום ג':  11:00 - 14:00
יום ד':  09:00 - 12:00

יום ה': אין קבלת קהל

רצוי לתאם מראש לפני הגעה. טלפון: 04-8249039 / 04-8249222
במהלך החופשה המרוכזת באוניברסיטה, בין התאריכים: 27-31.8.17,  ספריית הילדים וארכיון ע"ש אבא חושי יהיו סגורים.