LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

אודות התורמים: סוראיה ויונס נזריאן

מימין לשמאל: סוראיה ויונס נזריאן. טקס הקדשת הספרייה

סוראיה ויונס נזריאן, מראשי קהילת היהודים יוצאי איראן בלוס-אנג'לס שבארצות-הברית, תרמו תרומה נדיבה לאוניברסיטה, שהשקיעה את התרומה בשיפוץ והרחבת הספריה ובהקמת אגף חדש. 
בני הזוג נזריאן הם מדמויות המפתח בקהילת היהודים יוצאי איראן בארצות-הברית. הם ידועים בפעולות פילנטרופיות למען הקהילה במגוון תחומים כמו אומנות, בריאות ומוסדות להשכלה גבוהה בארצות-הברית ובישראל.

למוסדות החינוך בישראל תורמים השניים בהתלהבות רבה, מתוך תפיסה שהחינוך הוא עתידה של ישראל. הם מאמינים שהשקעה בחינוך תשפר לא רק את מצבו האישי של כל אזרח, אלא גם את מצבה הכלכלי של המדינה כולה.
בחודש יוני 2007 קיבל מר נזריאן תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד במהלך כינוס חבר הנאמנים של האוניברסיטה, על תרומתו ומחויבותו למדינת ישראל וליהודים ברחבי העולם.

 

חנוכת האגף החדש של הספרייה

במסגרת אירועי חבר הנאמנים ה- 39 של אוניברסיטת חיפה נחנך האגף החדש של הספרייה ע"ש יונס וסוראיה נזריאן בשטח של 4,500 מ"ר. חנוכת האגף נערכה במעמד התורמים בני הזוג נזריאן.  מידע נוסף על התורמים בסקירתו של אלי סימון - "תורמי הספרייה המתחדשת"