LoansAr RemoteAr OpeningAr
E-mailAr  نماذج المكتبة ReferenceAr
citat a Meeting-RoomsAr ContactUsAr

אודות הספרייה 

  ספריית יונס וסוראיה נזריאן

ספריית יונס וסוראיה נזריאן באוניברסיטת חיפה, היא ספרייה מרכזית המשרתת את סגל האוניברסיטה ותלמידיה בתחומי ההוראה והמחקר. הספרייה הינה מהגדולות שבספריות האקדמיות בישראל. בספרייה צוות מקצועי, מערכות מידע מתוחכמות וטכנולוגיה מתקדמת. הכניסה לספרייה מותרת מגיל 16 ומעלה. שירותי הספרייה מרחוק ניתנים לאוכלוסיית האוניברסיטה בלבד. ברחבי הספרייה עמדות לעבודה עצמית ולעבודה בקבוצות. ניתן להזמין חדרי דיונים באמצעות אתר הספרייה. לרשות המשתמשים עומדים מחשבים, עמדות צפייה והאזנה, איזורי מנוחה ואכילה, בית קפה באיזור הפטיו. בכל רחבי הספרייה אינטרנט אלחוטי ונגישות לבעלי צרכים מיוחדים.
לעיונכם: חזון ויעוד הספרייה: מדיניות הספרייה כמרכז מידע בתהליכי תמורה.

שעות פתיחה: ראו בקישור: שעות פתיחת הספרייה

השאלות:

- עד 500 פריטים למשתמש (מאוכלוסיית האוניברסיטה.) 
- הארכה אוטומטית של פריטים מושאלים, שאינם מוזמנים ע"י קורא אחר.
- הזמנת פריטים ואיתורם.
- שירותי השאלה בינספרייתית מהארץ ומחו"ל.
- שירותי השאלה למשתמשים חיצוניים בתשלום.

 

 שירותי יעץ והדרכה: 

הספרייה מציעה אמצעים מגוונים לסייע למשתמשים להיעזר במשאביה: 
- דלפקי יעוץ בקומת הכניסה לספרייה. 
- סרטוני הסבר והדרכה
- הדרכות מקוונות.
- הדרכות יעודיות לקורסים מתקדמים.
- "ספרייה בדקה" - סרטונים קצרים על שירותי הספרייה. 
- יעץ אישי וליווי מידעני בעבודות מחקר.

 

אוספים:

בשטח של 16,000 מ"ר נמצאים בספרייה כ-2.5 מליון פריטים מגווונים: 
- עשרות אלפי כתבי-עת.
- יותר ממליון כותרי ספרים.
- אלפי עבודות גמר (תזות ועבודות ד"ר).
- עשרות אלפי מפות.
- מאות מאגרי מידע.
- עשרות אלפי פריטי מדיה שונים.

 בספרייה מגוון אוספים מיוחדים בינהם: 
- אוספי סרטים וקושיה - מטלות ושאלונים מקוונים.
- ארכיון אבא חושי (ראש העיר הראשון של חיפה).
- כלי אבחון ושאלונים מחקריים.
- מאגר הפקדה של מחקרים שנעשו במסגרת האוניברסיטה.
- אוסף ספרים שמורים ותדפיסים אלקטרוניים לקריאת חובה בקורסי לימוד
- ספריית ילדים והנוער ואוסף ספרי הילדים.
הספרייה מפתחת אוספים דיגיטליים לשימור מורשת תרבות, כגון תמונות היסטוריות מתולדות ארץ ישראל, ארכיון תיאטרון, ואת תוצרי המחקר של האוניברסיטה כמו עבודות הדוקטורט של תלמידים ופרסומי חוקרים של האוניברסיטה. הצפייה באוספים בהתאם להסכמים עם בעלי זכויות היוצרים של המידע.

 

מחקר

ניתן לחפש באוספי הספרייה באמצעות מערכת "חיפוש אחד" באתר הספרייה. לספרייה מגוון כלי מחקר נוספים ובינהם:
- כלי לניהול ציטוטים Refworks
חישוב מדד  Impact factor
- קושיה - מטלות ושאלונים מקוונים - התראות על פרטי מידע חדשים.
שירותי צילום, סריקה ועריכה דיגיטלית

פרויקטים:

- המפתח למאמרים בעברית: ביבליוגרפיה רב-תחומית המציעה למשתמש חומרים אקדמיים לצד מאמרים מקצועיים ופופולריים בעברית
- קורסים מקוונים לאורינות מידע ולומדות ספרייה מקוונות.
- שימור מורשת תרבות
- תוכנית התנדבותית לבעלי צרכים מיוחדים.
- פעילות שיווק, כנסים וימי עיון בשיתוף עם יחידות אקדמיות ואיגודים מקצועיים.

 

 לתת לספרייה:

הספרייה מקבלת לפי שיקולה תרומות של פרטי מידע התומכים בתחומי המחקר וההוראה של האוניברסיטה. התרומות המתקבלות הינן רכוש הספרייה. תרומות כספיות לתמיכה באוספים ובפרויקטים מתקבלות בברכה. לאתר לתת לספרייה
עוד לעיונכם: הקוד האתי של ספרני ישראל.